Jakie wybrać testy szybkości w piłce nożnej

testy szybkości w piłce nożnej

Każdy trener w swojej pracy z zawodnikami powinien systematycznie kontrolować  ich postępy w zakresie umiejętności piłkarskich i sprawności fizycznej. Głównym celem testów sprawności fizycznej  jest sprawdzenie rozwoju piłkarzy i ich przydatności do dalszego procesu szkoleniowego. Dzięki wynikom z pomiarów kontrolnych trener może ocenić czy jego metody szkoleniowe są użyteczne czy nie musi wprowadzić zmian, w którymś ze środków treningowych.

Test V Siąść i dosięgnąć (ang. V-Sit and reach) - Jak przeprowadzić test

Test V Siąść i dosięgnąć (ang. V-Sit and reach)

Test V Siąść i dosięgnąć (ang. V-Sit and reach) ma za zadanie mierzyć elastyczność mięśni pleców oraz ścięgien i mięśni tylnej części ud.  Jest on bardzo podobny do testu Sit and Reach.  W przeciwieństwie do niego, nie są tu jednak wymagane żadne dodatkowe akcesoria takie, jak stopień czy box.

Usiądź i dosięgnij na krześle (ang. Test Sit and Reach on chair) - Jak przeprowadzić test

“Usiądź i dosięgnij na krześle” -  “Test Sit and Reach on chair”

Test mobilności “Usiądź i dosięgnij na krześle” (ang. “Test Sit and Reach on chair”) jest częścią Senior Fitness Test Protocol i ma na celu sprawdzenie sprawności fizycznej seniorów. Jest to odmiana tradycyjnego testu elastyczności Siąść i dosięgnąć (ang. Sit and reach). Ma on na celu sprawdzenie,, na jakim poziomie jest gibkość dolnych partii ciała osoby badanej oraz skontrolowanie  mięśni tylnej części ud i dolnej część pleców.

Test "Siąść i dosięgnąć" (ang. Sit and reach) - Jak przeprowadzić test

Test "Siąść i dosięgnąć" (ang. Sit and reach)

Test "Siąść i dosięgnąć" (z ang. Sit and reach) sprawdza mobilność dolnych części ciała,gibkość danej osoby. Ma on na celu weryfikację elastyczności mięśni pleców i mięśni dwugłowych ud.

Jeżeli zastanawiasz się, jak poprawić gibkość - czy to swoją, czy swoich klientów lub zawodników, zacznij od przeprowadzenia testu “Siąść i dosięgnąć”, którym określisz punkt wyjścia do dalszej pracy. 

Wydolność - Sposoby pomiarów - testy aerobowe

Wydolność - sprawdź swoją

W tym artykule znajdziesz kilka przykładów, w jaki sposób zmierzyć wydolność fizyczną. Listę testów ułożyłem w kolejności od najłatwiejszych do przeprowadzenia i chcę tu uniknąć wskazania tego najbardziej miarodajnego.

Powszechną miarą wydolności jest określenie tzw. VO2max.

Test marszu na 2 km (test spacerowy) - Test wydolności

Test marszu na 2 km (test spacerowy)

Test marszu rozpoczyna polega na tym, że uczestnicy startują pojedynczo, w odstępach czasowych. Powinni maszerować tak szybko, jak to możliwe, trzymając równe tempo. Nie należy biec. Na końcu trasy mierzy się czas z 
dokładnością do najbliższej pełnej sekundy i rejestruje się tętno. Należy zapisać czas końcowy oraz tętno. Jeśli masz do dyspozycji pulsometr, dla większej dokładności pomiaru można zarejestrować wartości tętna po 500 m, 1km, 1,5 km oraz na końcu po 2km. Kolejno należy je uśrednić i podstawić do poniższego wzoru, biorąc pod uwagę płeć:

Test Astrand-Ryhming - Test wydolności

Test Astrand-Ryhming - Test wydolności

Test Astrand-Ryhming - jest zaliczany do grupy testów pośrednich wyznaczających pułap tlenowy.  Możemy tu określić VO2Max na podstawie tętna podczas wysiłku submaksymalnego (nie maksymalnego).

Test można wykonać na cykloergometrze lub poprzez wchodzenie na stopień o wysokości 33 cm dla kobiet i 40 cm dla mężczyzn. Próba trwa przez 6-8 minut. Przez ten czas począwszy od trzeciej minuty co każdą minutę mierzysz tętno. 

Test Coopera - Test wydolności

Test Coopera określa indywidualną maksymalną wydolność tlenową (tzw. pułap tlenowy V02max). Sprawdzian polega na próbie wytrzymałościowej — należy pokonać jak
największy dystans w ciągu 12 minut. Test szybko rozprzestrzenił się w świecie
zawodowych sportowców i amatorów. Obecnie wykorzystywany jest również w szkołach.

Beep Test - Popularny test wydolności

Beep test - Test wydolności

Beep test służy do sprawdzenia wytrzymałości tlenowej. Polega na wykonaniu kilkustopniowego biegu wahadłowego (tam i z powrotem) w odcinkach 20-metrowych.

Żeby obrazowo przedstawić wykonanie testu, wyobraź sobie 2 pachołki lub linie, które są oddalone od siebie równo 20 metrów. Biegasz pomiędzy nimi w tę i z powrotem.  Beep test składa się z tzw. poziomów (ang. level), gdzie podczas każdego kolejnego etapu zmniejsza się czas na pokonanie dystansu. Na każdym poziomie zmienia się też liczba wymaganych do przebiegnięcia odcinków.