Test Astrand-Ryhming - Test wydolności

Test Astrand-Ryhming - Test wydolności

Test Astrand-Ryhming - jest zaliczany do grupy testów pośrednich wyznaczających pułap tlenowy.  Możemy tu określić VO2Max na podstawie tętna podczas wysiłku submaksymalnego (nie maksymalnego).

Test można wykonać na cykloergometrze lub poprzez wchodzenie na stopień o wysokości 33 cm dla kobiet i 40 cm dla mężczyzn. Próba trwa przez 6-8 minut. Przez ten czas począwszy od trzeciej minuty co każdą minutę mierzysz tętno. 

Jeśli różnica pomiędzy kolejnymi pomiarami wynosi 4/minutę, kończysz test i uśredniasz wyniki. Wtedy dochodzimy właśnie do równowagi czynnościowej (ang. steady-state).

Do wyznaczenia VO2Max służy tu tzw. nomogram . Mając pomiary, łączysz je na grafie. Poniżej wyjaśnię w jaki sposób.
 

Test Astrand-Ryhming - Test wydolności

Test Astrand-Ryhming - z wykorzystaniem podwyższenia 

Jeżeli do testu wykorzystujesz stopień,  nadaj sobie rytm wchodzenia. Użyj metronomu lub aplikacji w telefonie, która go symuluje, np. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andymstone.metronome&h...

Rytm do wchodzenia powinien być ustawiony na 22,5 wejść na minutę (ustawienie metronomu to 90/minuta, cykl czterotaktowy). 

Odczyt z nanometru

Z lewej strony oznaczasz średnią wartość pomiarów tętna (średnia z pomiarów co minutę).
Z prawej strony oznaczasz swoją wagę lub wagę klienta czy zawodnika.
Łączysz punkty i odczytujesz Vo2Max (w l/m).

VO2Max z nanogaramu należy pomnożyć przez współczynnik korekcyjny.

Wiek  Współczynnik  Wiek  Współczynnik 
15 - 24 1,1 od 45 – do 49 0,78
od 25– 34 1 od 50 – do 54 0,75
od 35 – 39 0,87 od 55 – do 59 0,71
od 40 – do 44 0,83 60 i więcej 0,66

Test z wykorzystaniem cykloergometru

Wszystkie obliczenia i pomiary są takie same dla testów na cykloergometrze, jak i na testach ze stopniem. Obliczając, musisz jednak pamiętać, że praca na cykloergometrze na nomogramie określona jest w jednostkach kgm/min (kilogram-force meter/minute), natomiast rower mierzy pracę w watach . Dlatego pomiar w watach należy pomnożyć przez 6, aby uzyskać wartość w kgm/min.

Żeby ustawić wartość początkową obciążenia na cykloergometrze, sprawdź swoje tętno tak, by ustabilizowało się na poziomie 130-150 sk/min. Dopiero później przystąp do testów

Przykład

Mężczyzna w wieku 40 lat, waży 95 kg, w teście uzyskał średnie tętno 166 ud./min. Co należy teraz zrobić krok po kroku?

Oznaczamy na nomogramie 166  ud./min., a na skali wagi ciała 95 kg.
Łączymy linią te 2 punkty, punkt przecięcia pokazuje zużycie tlenu 3,6 l/min. 
Tą wartość mnożysz przez współczynnik korekcyjny (patrz: tabela), czyli przez 0,83. Daje to wynik 2,99 l/min
Żeby otrzymać wynik w ml/kg/min - mnożysz 2,99 x 1000 i dzielisz przez wagę czyli 2990/95 co daje 31

Porównując wynik np. z tabelą norm z 2005 z USA daje wynik bardzo słaby. Bierze się to z tego , że z tak dużą wagą taki puls jest bardzo duży. Ktoś kto ma dobrą wydolność miałby mniejszy puls a tym samym linia na nomometrrze powędrowała by na dół i Vo2 zwiększyło by swoją wartość. 

Tabela norm dla Kobiet (ml/kg/min)

Wiek Słabo Średnio Dobrze Bardzo Dobrze Doskonale
20 - 29 <36 36 - 39 40 - 43 44 - 49 >49
30 - 39 <34 34 - 36 37 - 40 41 - 45 >45
40 - 49 <32 32 - 34 35 - 38 39 - 44 >44
50 - 59 <25 25 - 28 29 - 30 31 - 34 >34
60 - 69 <26 26 - 28 29 - 31 32 - 35 >35
70 - 79 <24 24 - 26 27 - 29 30 - 35 >35

Tabela norm dla Mężczyzn (ml/kg/min)

Wiek Słabo Średnio Dobrze Bardzo Dobrze Doskonale
20 - 29 <42 42 - 45 46 - 50 51 - 55 >55
30 - 39 <41 41 - 43 44 - 47 48 - 53 >53
40 - 49 <38 38 - 41 42 - 45 46 - 52 >52
50 - 59 <35 35 - 37 38 - 42 43 - 49 >49
60 - 69 <31 31 - 34 35 - 38 39 - 45 >45
70 - 79 <28 28 - 30 31 - 35 36 - 41 >41

 

Podziel się - udostępnij

Podziel się tym wpisem jeżeli uważasz,  że może się przydać innym trenerom.  Na pewno masz ich wśród znajomych. Twoje działanie może poprawić jakość usług trenerów, to z kolei przełoży się na wynagrodzenia od Waszych klientów, dzięki.