Test Coopera - Test wydolności

Test Coopera określa indywidualną maksymalną wydolność tlenową (tzw. pułap tlenowy V02max). Sprawdzian polega na próbie wytrzymałościowej — należy pokonać jak
największy dystans w ciągu 12 minut. Test szybko rozprzestrzenił się w świecie
zawodowych sportowców i amatorów. Obecnie wykorzystywany jest również w szkołach.

Jak przebiega Test Coopera?

Sprawdzian powinien odbyć się na stadionie lekkoatletycznym bądź na innej miękkiej powierzchni.
Najlepiej, gdyby odległości zaznaczone były co 100 metrów. Zadaniem Twoim bądź Twojego
klienta/zawodnika jest pokonanie jak największego dystansu w ciągu 12 minut. To właśnie ta
odległość będzie podstawą do wyliczenia wydolności.

Ważne jest, by nie zaczynać testu z maksymalną prędkością. Jeśli tak zrobisz, szybko się zmęczysz.
Lepiej utrzymywać takie samo tempo przez większość czasu, a dopiero pod koniec przyspieszyć.
Pamiętaj też, że gdy się zmęczysz, odpocznij, ale ciągle maszeruj, nie zatrzymuj się. Gdy będziesz
gotowy/gotowa, wróć do biegu.

Nie przystępuj do testu bez rozgrzewki!

To jeden z najprostszych sprawdzianów wydolności tlenowej, jaki można wykonać. Jedyne, czego
potrzebujesz, to dobra nawierzchnia z odmierzonymi odległościami oraz telefon czy stoper, który
będzie odliczał Ci czas.

VO2max

Test Coopera - Wydolność

Żeby obliczyć przewidywany VO2max wykonaj poniższe obliczenia

VO2max = (dystans w metrach - 504.9) / 44.73

Historia 

Test Coopera został opracowany w 1968 roku na potrzeby amerykańskiej armii przez lekarza
Kennetha H. Coopera.

Wynik określa się na podstawie przebiegniętego dystansu. Cooper opracował specjalne tabele,
biorąc pod uwagę płeć i wiek. Dla zawodowych sportowców kryteria są inne.

Podziel się - udostępnij

Podziel się tym wpisem jeżeli uważasz,  że może się przydać innym trenerom.  Na pewno masz ich wśród znajomych. Twoje działanie może poprawić jakość usług trenerów, to z kolei przełoży się na wynagrodzenia od Waszych klientów, dzięki.