Test marszu na 2 km (test spacerowy) - Test wydolności

Test marszu na 2 km (test spacerowy)

Test marszu rozpoczyna polega na tym, że uczestnicy startują pojedynczo, w odstępach czasowych. Powinni maszerować tak szybko, jak to możliwe, trzymając równe tempo. Nie należy biec. Na końcu trasy mierzy się czas z 
dokładnością do najbliższej pełnej sekundy i rejestruje się tętno. Należy zapisać czas końcowy oraz tętno. Jeśli masz do dyspozycji pulsometr, dla większej dokładności pomiaru można zarejestrować wartości tętna po 500 m, 1km, 1,5 km oraz na końcu po 2km. Kolejno należy je uśrednić i podstawić do poniższego wzoru, biorąc pod uwagę płeć:

Mężczyźni: 
UKKM = 420 – [(11.6Tmin + 0.2Ts + 0.56HR + 2.6BMI) – 0.2A] 
lub 
UKKM = 420 – (11.6Tmin + 0.2Ts + 0.56HR + 2.6BMI) + 0.2A 

Kobiety:
UKKK = 304 – [(8.5Tmin + 0.14Ts + 0.32HR + 1.1BMI) – 0.4A]
lub 
UKKk = 304 – (8.5Tmin + 0.14Ts + 0.32HR + 1.1BMI) + 0.4A

Legenda:
Tmin — pełne minuty marszu 
Ts — sekundy marszu w ostatniej, niepełnej minucie 
HR — częstość tętna na mecie lub średnie tętno na dystansie zarejestrowane 
pulsometrem (liczba skurczów na minutę) 
BMI — wskaźnik wagowo-wzrostowy obliczany wg wzoru: masa ciała (kg) podzielona 
przez wysokość ciała podniesioną do kwadratu (m2)
A — wiek w latach 

Test marszu - Wskaźnik UKK

 
>130 znacznie powyżej średniej 
111-130 nieco powyżej średniej 
90-110 średnio 
70-89 nieco poniżej średniej 
<70 znacznie poniżej średniej

Klasyfikacja oparta jest na próbie pochodzącej z populacji fińskiej. Kategoria „średnio” 
(90-110) obejmuje wartości do jednego odchylenia standardowego poniżej i powyżej 
średniej, a następne kategorie (111-130 i 70-89) obejmują kolejne odchylenie 
standardowe (lub inaczej: po pół odchylenia z każdej strony). Kategorie skrajne zawierają 
pozostałe wartości. U osób wykonujących test po raz pierwszy, nienawykłych do 
szybkiego marszu, może wystąpić niewielkie niedoszacowanie sprawności. 

Test marszu - Próba dla starszych osób

Na podstawie pomiarów można także oszacować maksymalne pochłanianie tlenu (VO2max; 
ml•kg-1•min-1) wg równań: 
Mężczyźni: VO2max = 184.9 – 4.65T – 0.22HR – 0.26A – 1.05BMI 
Kobiety: VO2max = 116.2 – 2.98T – 0.11HR – 0.14A – 0.39BMI 

Legenda:
A — wiek w latach 
BMI — wskaźnik wagowo-wzrostowy obliczany wg wzoru: masa ciała (kg) podzielona 
przez wysokość ciała podniesioną do kwadratu (m2)
HR — częstość tętna na mecie, liczba uderzeń na minutę 
T — czas marszu w minutach przeliczony na system dziesiętny, np. 15 min i 45 s = 15.75 
min 

Podziel się - udostępnij

Podziel się tym wpisem jeżeli uważasz,  że może się przydać innym trenerom.  Na pewno masz ich wśród znajomych. Twoje działanie może poprawić jakość usług trenerów, to z kolei przełoży się na wynagrodzenia od Waszych klientów, dzięki.