Usiądź i dosięgnij na krześle (ang. Test Sit and Reach on chair) - Jak przeprowadzić test

“Usiądź i dosięgnij na krześle” -  “Test Sit and Reach on chair”

Test mobilności “Usiądź i dosięgnij na krześle” (ang. “Test Sit and Reach on chair”) jest częścią Senior Fitness Test Protocol i ma na celu sprawdzenie sprawności fizycznej seniorów. Jest to odmiana tradycyjnego testu elastyczności Siąść i dosięgnąć (ang. Sit and reach). Ma on na celu sprawdzenie,, na jakim poziomie jest gibkość dolnych partii ciała osoby badanej oraz skontrolowanie  mięśni tylnej części ud i dolnej część pleców.

Procedura testu mobilności ”Usiądź i dosięgnij na krześle”: 

  • Osoba siedzi na krawędzi krzesła (dla bezpieczeństwa warto ustawić je pod ścianą).
  • Jedna stopa powinna  pozostać płaska na podłożu. Drugą nogę wyciąga się do przodu z kolanem prostym, piętą na podłodze i kostką zgiętą pod kątem 90°. 
  • Jedną rękę należy położyć na drugiej. 
  • Następnie osoba badana łączy końcówki środkowych palców. 
  • Podczas wydechu sięga ona w kierunku palców, pochylając się. 
  • Odległość mierzona jest między czubkami palców i palcami stóp

Schodząc w dół należy trzymać plecy prosto. Unikać powinno się tu szybkich i zrywnych ruchów. Osoba badana  nie powinna odczuwać bólu podczas wykonywania tego ruchu.   Pozycja pełnego zasięgu powinna zostać przytrzymana przez 2 sekundy. Następnie zapisywany jest wynik.

{Link do fp}

Pomiar

Odległość mierzona jest między czubkami palców i palcami stóp. Jeśli opuszki palców dotkną palców, wynik wynosi 0.  W przeciwnym wypadku, mierzona jest odległość między palcami dłoni  a stóp (wynik ujemny). Gdy zachodzą one na siebie, należy zmierzyć ile  (pozytywny wynik). Wykonuje się 2 próby. Wynik jest zapisywany z dokładnością do 1 cm jako osiągnięty dystans.  Zapisuje się wynik ujemny lub dodatni, z uwzględnieniem, która z nóg została użyta do pomiaru.

Wymagany sprzęt: linijka, proste oparcie lub składane krzesło, (około 44 cm wysokości).
 

Podziel się - udostępnij

Podziel się tym wpisem jeżeli uważasz,  że może się przydać innym trenerom.  Na pewno masz ich wśród znajomych. Twoje działanie może poprawić jakość usług trenerów, to z kolei przełoży się na wynagrodzenia od Waszych klientów, dzięki.