Test V Siąść i dosięgnąć (ang. V-Sit and reach) - Jak przeprowadzić test

Test V Siąść i dosięgnąć (ang. V-Sit and reach)

Test V Siąść i dosięgnąć (ang. V-Sit and reach) ma za zadanie mierzyć elastyczność mięśni pleców oraz ścięgien i mięśni tylnej części ud.  Jest on bardzo podobny do testu Sit and Reach.  W przeciwieństwie do niego, nie są tu jednak wymagane żadne dodatkowe akcesoria takie, jak stopień czy box.

Przygotowanie do testu

Przy  pomocą taśmy na podłodze zaznacz linię prostą o długości 20 cm (pełnić będzie ona funkcję linii bazowej)  oraz linię pomiaru prostopadle na środku linii bazowej (rozciągać powinna ona  się po 20 cm z każdej strony).  Możesz również położyć na środku linii bazowej miarkę lub linijkę. 

Dla ułatwienia lub wykorzystania w późniejszym czasie, możesz wskazać odległości przy pomocy pisaka. Wzdłuż linii pomiaru zaznacz punkty w odległości co 1 centymetr.

Punkt, w którym przecinają się linia bazowa i linia pomiarowa jest punktem zerowym.

Procedura:

  • Badany zdejmuje buty i siada na podłodze z linią pomiarową pomiędzy nogami, z podeszwami stóp umieszczonymi na linii bazowej. Pięty leżą równo w punkcie 0 linii pomiarowej.  
  • Kciuki są splecione w taki sposób,, że ręce są razem (dotyczy to także środkowych palców), a dłonie skierowane w dół i umieszczone na linii pomiarowej.
  • Nogi i kolana w teście siadu V powinny być utrzymywane płasko na podłożu.
  • Osoba badana powoli pochyla się i wyciąga ę do przodu tak daleko, jak tylko jest  to możliwe, utrzymując palce na linii pomiarowej.
  • Po trzech próbach, badany wykonuje czwarty zasięg. Utrzymuje takie nachylenie przez trzy sekundy i dopiero taka odległość jest rejestrowana.
  •  Należy dopilnować, aby osoba badana nie wykonywała gwałtownych ruchów, tzw pulsacji.

Pomiar: 

Wynik jest rejestrowany z dokładnością do 1 centymetra. Zanotuj odległość przed (ujemna) lub poza (dodatnia) do wartości bazowej.

Zapisz wynik w dzieniku postępów Fullprogress

Zalety: Do przeprowadzenia Testu siadu V nie potrzebny jest specjalny sprzęt.  To sposób łatwy i szybki, który wykonać można  praktycznie w każdych warunkach:na boisku,  sali, siłowni czy w domu. Możesz sprawdzić się sam lub z pomocą trenera.  Test siadu V jest zalecany jako podstawowy test klientów trenerów personalnych oraz zawodników, a także trenerów przygotowania motorycznego. 

Wady: różnice długości ramion, nóg i tułowia uniemożliwiają  porównanie między różnymi osobami. Zmodyfikowany test sit and reach próbuje uwzględnić te różnice.

Uwagi: Niezawodność testu zależy od ilości oraz jakości rozgrzewki i tego, czy za każdym razem są przestrzegane te same procedury i warunki.  Inne wartości uzyska się w przypadku braku wcześniejszej rozgrzewki, a inne po pełnej rozgrzewce. Elastyczność w tylnej części pleców jest ważna, a to ze względu na fakt, iż ucisk w tym obszarze jest związany z lordozą lędźwiową, naprzemiennym przechylaniem miednicy i bólem w dolnej części pleców.

Wymagany sprzęt: taśma do oznaczania podłoża, pisaki, linijki.

Podziel się - udostępnij

Podziel się tym wpisem jeżeli uważasz,  że może się przydać innym trenerom.  Na pewno masz ich wśród znajomych. Twoje działanie może poprawić jakość usług trenerów, to z kolei przełoży się na wynagrodzenia od Waszych klientów, dzięki.