Jakie wybrać testy szybkości w piłce nożnej

testy szybkości w piłce nożnej

Każdy trener w swojej pracy z zawodnikami powinien systematycznie kontrolować  ich postępy w zakresie umiejętności piłkarskich i sprawności fizycznej. Głównym celem testów sprawności fizycznej  jest sprawdzenie rozwoju piłkarzy i ich przydatności do dalszego procesu szkoleniowego. Dzięki wynikom z pomiarów kontrolnych trener może ocenić czy jego metody szkoleniowe są użyteczne czy nie musi wprowadzić zmian, w którymś ze środków treningowych. Może również zdiagnozować potencjał lub brak potencjału do progresji zawodnika w aspektach siłowych, szybkościowych, wytrzymałościowych, koordynacyjnych oraz technicznych. Należy jednak zaznaczyć, że testy sprawności motorycznej i umiejętności piłkarskich nie można porównać do sytuacji meczowych i wyniki często nie przekładają się na działania zawodnika podczas meczu. W takim razie wyniki z testów należy zestawić z analizą gry piłkarza na sparingach i meczach.

Testy szybkości w piłce nożnej  - Znaczenie przyspieszenia, szybkości piłkarzy

W ciągu ostatnich kilkunastu lat szybkość gry w piłce nożnej znacząco się rozwinęła, więc piłkarze muszą być wybitnie przygotowani fizycznie do warunków meczowych. Największa wydajność sportowca w piłce nożnej następuje przy połączeniu wydolności tlenowej, beztlenowej, siły mięśni, mocy, szybkości i zwinności. Podczas meczu zawodnik często wykonuje w ciągu kilku sekund czynności wymagające generowania dużej mocy, zmiany kierunku biegu, sprintów czy wyskoków. Chociaż akcje wymagające dużej szybkości stanowią tylko 11% wszystkich działań w piłce nożnej, przekładają się bezpośrednio na tworzenie akcji podbramkowych i zdobywanie bramek. Szybkie akcje w piłce nożnej mogą być podzielone na działania wymagające przyspieszenia, prędkości maksymalnej lub zwinności. W konsekwencji te trzy składowe stały się jednymi z dominujących w procesie szkolenia. W tym artykule zajmiemy się testem szybkości w piłce nożnej z naciskiem na  przyspieszenie i prędkość maksymalną. Proponowanym testem sprawdzającym te dwa parametry jest Sprint Test 5-10-30.

Sprint Test 5-10-30. - test szybkości

    Test ten ocenia zdolności zawodników do przyspieszenia oraz do rozwijania prędkości maksymalnej na krótkim dystansie. Ponadto na przyspieszenie na pierwszych metrach w znaczącym stopniu wpływa moc generowana przez kończyny dolne zawodnika. W naszym teście przyspieszenie mierzymy na 5 i 10 metrze, a prędkość maksymalną na 30 metrze. Test może być  wykonywany na różnych dystansach w zależności od dyscypliny sportu i od parametrów, które chcemy zmierzyć. Dla rzetelności wykonywanych testów powinny być one przeprowadzane z tej samej pozycji startowej, podobnych warunkach pogodowych i na tej samej nawierzchni. Zawodnik, który jest testowany powinien mieć między próbami 2-3 minut odpoczynku na resyntezę substratów energetycznych i regenerację. Zaleca się aby bramki czasowe ustawić na wysokości 1 metra. Zaleca się również aby testy wykonywać późnym popołudniem lub wieczorem, ponieważ w badaniu nad wpływem rytmów okołodobowych na wysiłek fizyczny wykazano, że w godzinach porannych wartości szczytowe mocy są znacznie mniejsze niż w porach popołudniowych.
 

Przygotowanie:

  • Najpierw powinniśmy przeprowadzić wywiad z uczestnikiem na temat jego zdrowia i wyjaśnić możliwe niepożądane skutki zdrowotne związane z przeprowadzeniem testu.
  • Test należy poprzedzić intensywną rozgrzewką przygotowującą do sprintów.
  • Ustalamy linię startową i linię mety, ustawiamy na odpowiednim dystansie i odpowiedniej wysokości bramki czasowe.
  • Następnie wyjaśniamy uczestnikowi na czym polega i jakie są procedury testu.

Procedury:

Test polega na przebiegnięciu pojedynczego dystansu 30m w jak najkrótszym czasie. Na dystansie 5m, 10m i 30m ustawione są bramki czasowe. Pozycja wyjściowa- stojąca z nogą wysuniętą, ustawioną przed linią startu. Uczestnik ma najczęściej do wykonania 2-3 próby. Do wyników końcowych brany jest najlepszy rezultat na każdym dystansie.

Dzięki testom szybkościowym możemy również sprawdzić mocne i słabe strony zawodnika, jego predyspozycje do uprawiania danej dyscypliny sportu, a w przypadku piłki nożnej predyspozycje do danej pozycji na boisku. Można ocenić również technikę biegu i przewidywać szybkość rozwoju zawodnika w dłuższym okresie czasowym.

Podziel się - udostępnij

Podziel się tym wpisem jeżeli uważasz,  że może się przydać innym trenerom.  Na pewno masz ich wśród znajomych. Twoje działanie może poprawić jakość usług trenerów, to z kolei przełoży się na wynagrodzenia od Waszych klientów, dzięki.