Beep Test - Popularny test wydolności

Beep test - Test wydolności

Beep test służy do sprawdzenia wytrzymałości tlenowej. Polega na wykonaniu kilkustopniowego biegu wahadłowego (tam i z powrotem) w odcinkach 20-metrowych.

Żeby obrazowo przedstawić wykonanie testu, wyobraź sobie 2 pachołki lub linie, które są oddalone od siebie równo 20 metrów. Biegasz pomiędzy nimi w tę i z powrotem.  Beep test składa się z tzw. poziomów (ang. level), gdzie podczas każdego kolejnego etapu zmniejsza się czas na pokonanie dystansu. Na każdym poziomie zmienia się też liczba wymaganych do przebiegnięcia odcinków.  

Nazwa testu wzięła się właśnie od dźwięku (beep), który daje sygnał do startu kolejnego odcinka i poziomu.

Polega to na tym, że gdy słyszysz sygnał dźwiękowy, biegniesz do jednego pachołka, czekasz na sygnał i zawracasz do pachołka, obok którego zaczynałeś/zaczynałaś biec. Startujesz ponownie na kolejny sygnał. Odstępy czasowe między sygnałami na kolejnym poziomie zmniejszają się, dlatego wymusza to na Tobie coraz szybszy bieg. Jeżeli uda Ci się dobiegnąć do linii przed sygnałem, musisz się zatrzymać i poczekać na kolejny sygnał startowy.

Do wykonania testu w warunkach domowych potrzebne Ci jest odpowiednie nagranie, które zawiera sygnały odtwarzane w zaprogramowanym czasie.

Beep test - nagranie

Takie nagranie znajdziesz pod tym linkiem:

lub Pobierz beep w formacie mp3

Beep test - Test wydolności

Koniec testu następuje w momencie, gdy dwukrotnie nie uda Ci się przebiec 20 metrów w wyznaczonym czasie. Wynik testu to łączna liczba prawidłowo pokonanych poziomów, ewentualnie przebiegnięta dodatkowa liczba odnicnków w danym poziomie. Dla przykładu wynik 16.1 oznacza że ukończyłeś/ukończyłaś 16 pełnych etapów plus 20 metrów z następnego.
 

Trenerze, wydolność to jedna z bardzo ważnych cech motorycznych, ale pamiętaj też o szybkości i przyspieszeniu. Zapraszamy do współpracy . Nie daj się wyprzedzić i zacznij od testów szybkości.

Zapraszamy do współpracy - testy szybkości

 

Podziel się - udostępnij

Podziel się tym wpisem jeżeli uważasz,  że może się przydać innym trenerom.  Na pewno masz ich wśród znajomych. Twoje działanie może poprawić jakość usług trenerów, to z kolei przełoży się na wynagrodzenia od Waszych klientów, dzięki.