Usiądź i dosięgnij na krześle (ang. Test Sit and Reach on chair) - Jak przeprowadzić test

“Usiądź i dosięgnij na krześle” -  “Test Sit and Reach on chair”

Test mobilności “Usiądź i dosięgnij na krześle” (ang. “Test Sit and Reach on chair”) jest częścią Senior Fitness Test Protocol i ma na celu sprawdzenie sprawności fizycznej seniorów. Jest to odmiana tradycyjnego testu elastyczności Siąść i dosięgnąć (ang. Sit and reach). Ma on na celu sprawdzenie,, na jakim poziomie jest gibkość dolnych partii ciała osoby badanej oraz skontrolowanie  mięśni tylnej części ud i dolnej część pleców.